Mobirise

Taxe si impozite

Impozitarea persoanelor fizice

Se considera castig/pierdere din transferul titlurilor de participare la fondurile deschise, intr-o anumita perioada de timp, diferenta pozitiva/negativa dintre pretul de rascumparare si pretul de subscriere/cumparare conform Codului Fiscal, articolul 66, punctul 2, indiferent de prevederile Codului Fiscal din momentul in care s-a facut subscrierea.
Incepand cu 01 iulie 2010 caștigul obținut din transferul titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii se impune cu o cota de 16%.

Pana la sfarsitul lunii februarie a anului urmator SAI SAFI INVEST SA va calcula castigul/pierderea pentru fiecare tranzacţie efectuata pentru contribuabil si va transmite catre fiecare contribuabil, in scris, informaţiile privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile efectuate in cursul fiecarui an.

Pana pe data de 25 mai a anului urmator investitorii persoane fizice trebuie sa depuna declaratia 200 la Administratia Fiscala de care apartin. Declararea veniturilor este sarcina exclusiva a investitorilor. Formulare ale Declaratiei 200 sunt disponibile atat la administratiile fiscale cat si pe site-ul de internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), la adresa www.anaf.ro, sectiunea “Asistenta contribuabili”, rubrica “Formulare si Programe Utile ->Toate formularele, cu explicatii”.

Incepand cu 01.01.2013 investitorii persoane fizice nu mai au obligația de a depune trimestrial Declarația 225 aferenta rascumpararilor unitaților de fond, efectuate in cursul anului și de a plati trimestrial impozitul pe profitul realizat din rascumpararea unitaților de fond.

Impozitul anual datorat de investitorii persoane fizice pentru castigul net anual impozabil se stabileste de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 84 din Codul Fiscal in vigoare, pe baza declaraţiei privind venitul realizat (Declarația 200)

Pentru mai multe detalii consultați Extrasul din OUG 24/2012 de modificare și completare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal


Impozitarea persoanelor juridice


Pentru investitorii persoane juridice se aplica prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea de administrare nu calculeaza impozitul datorat de aceasta categorie de investitori.