Mobirise Web Site Builder

Reguli si proceduri privind transmiterea spre executare a ordinelor

1. Politica de transmitere spre executare a ordinelor in numele entitatilor administrate de SAI SAFI INVEST SA, denumita in continuare Societatea, are la baza respectarea urmatoarelor principii:

a) pricipiul obtinerii celor mai bune rezultate posibile pentru entitatile administrate;

b) principiul executarii prompte, corecte si expeditive a ordinelor in numele entitatilor administrate;

c) principiul de etica si conduita in relatia cu clientii.

2. Societatea va depune diligente pentru a se asigura ca toate tranzactiile cu instrumente financiare sunt negociate si se efectueaza in cele mai bune conditii. In cazul in care intrumentele tranzactionate implica o comparatie a diferitelor piete sau segmente de piata, aceasta se va realiza de catre Societatea si se va alege piata cea mai adecvata.

In vederea obtinerii celui mai bun rezultat, Societatea va lua in considerare urmatorii factori:

- pretul de executie trebuie sa fie cel mai bun pret dupa includerea tuturor taxelor si comisioanelor percepute;

-  livrarea instrumentului ‐ trebuie facuta fara a aduce vreun prejudiciu entitatii administrate iar pentru a se asigura ca se va face in cele mai bune conditii Societatea trebuie sa tina cont de viteza de executie, piata de unde se achizitioneaza instrumentul, volumul ordinului, etc;

- moneda de tranzactionare si de decontare;

- volumul si natura ordinului;

- lichiditatea instrumentului.

In alegerea entitatilor carora le pot fi transmise ordinele, Societatea va tine cont de capacitatea intermediarului de a obtine cele mai bune rezultate pentru entitatile administrate. Evaluarea serviciilor de intermediere va tine cont de aspecte precum: costuri de tranzactionare, servicii oferite, profesionalism, performante anterioare, acces la pietele pe care sunt disponibile instrumentele, servicii conexe oferite etc.

Ordinele de tranzactionare care sunt transmise spre executie vor fi inregistrate fara intarziere in baza de date pentru a permite reconstituirea lor in orice moment.

3. Politica de tranzactionare pe clase de active

Ordinele de tranzactionare pentru actiuni se plaseaza catre intermediarii aflati pe lista de intermediari

autorizati de catre ASF si considerate de Societate acceptati. Decizia de a plasa ordinul cu un anumit intermediar este luata de Societate avand in vedere criteriile mentionate la pct.2 precum si de alte criterii pe care acesta le considera relevante.

Vor fi plasate cu predispozitie ordine limita pentru a ne asigura ca ordinul se va executa la nivelul de pret urmarit. In cazul ordinelor de dimensiuni reduse vor fi luati in considerare cu precadere factorii legati de pret, cost si viteza executiei. In cazul ordinelor de dimensiuni mari, pe langa factorii de pret, cost si viteza se va pune un accent ridicat si pe probabilitatea executiei si decontarii, precum si impactul asupra pretului de piata. Alti factori poti fi luati in considerare, la latitudinea angajatului responsabil cu plasarea ordinului, in functie de natura si dimensiunea acestuia.

Pentru obligatiuni decizia de alegere a contrapartidei si a metodei de tranzactionare are la baza aceleasi criterii mentionate in prezenta procedura. In cazul instrument elorcu venit fix, principalii factori de care se va tine cont sunt lichiditatea, pretul de tranzactionare/randamentul, dimensiunea tranzactiei, viteza si certitudinea executiei. Pentru obligatiunile listate pe pietele reglementate din Romania si Uniunea Europeana tranzactiile se vor face prin intermediarii aflati pe lista de intermediari acceptati. Tranzactiile derulate in afara pietelor reglementate se vor desfasura prin negociere directa cu contrapartile agreate sau pe baza ordinelor plasate prin intermediul unui broker/ contrapartida agreat/a.

In scopul stabilirii conditiilor de piata, se vor utiliza cotatiile publicate in Bloomberg sau Reuters pentru respectiva emisiune (verificandu-se actualitatea acestora, precum si volumul tranzactionabil) sau emisiuni comparabile, precum si cotatiile primite de la diverse contrapartide. Solicitarile de cotatii vor fi directionate in principal catre contrapartidele pentru care exista un istoric de tranzactionare relevant pe respectivul instrument. Trebuie mentionat ca in anumite situatii, de exemplu pe piete si instrumente mai putin lichide, nu este posibil si nici de dorit sa se obtina cotatii de la mai multe contraparti. Acesta ar putea avea un impact negativ asupra pietei. In anumite situatii, exista doar o singura contraparte, si astfel obtinerea mai multor cotatii este imposibila.

Constituirea depozitelor si gestiunea lichiditatilor pentru portofoliile aflate in administrare se pot realiza doar cu bancile aflate pe lista de banci autorizate de catre BNR si considerate de Societate acceptate si in limitele de expunere aprobate. Abordarea este uneori similara cu cea descrisa pentru tranzactionarea obligatiunilor.

In alegerea bancilor cu care se vor negocia constituirea depozitelor pe diferite maturitati, Societatea are in vedere in principal urmatoarele criterii:

• Eligibilitatea contrapartidei;

• Nivelul dobanzilor oferite in raport cu ratele de referinta ale pietei monetare si cu cele oferite de concurenta;

• Expunerea curenta, precum si limita de expunere aprobata;

• Eventuale constrangeri operationale.

Alti factori poti fi luati in considerare, la latitudinea angajatului responsabil cu efectuarea plasamentului, in functie de caracteristicile acestuia

Pentru operatiunile cu instrumente de tip repo/rev‐repo, sell‐buy back se are in vedere respectarea

limitelor legale, obtinerea de randamente cat mai atractive, asigurarea lichiditatilor si securitatea plasamentelor efectuate. In alegerea contrapartidei se vor avea in vedere: nivelul cotatiilor oferite, disponibilitatea pentru un anumit instrument, eventualele constrangeri operationale.

In alegerea contrapartidelor cu care se vor derula astfel de operatiuni, Societatea are in vedere in principal urmatoarele criterii:

• Eligibilitatea contrapartidei

• Nivelul cotatiilor oferite;

• Conditiile solicitate pentru derularea respectivelor operatiuni;

• Eventuale constrangeri operationale.

Alti factori poti fi luati in considerare, la latitudinea angajatului responsabil cu efectuarea plasamentului, in functie de caracteristicile acestuia

Investitiile in instrumente financiare derivate sunt efectuate in scop de acoperire a riscului sau pentru a obtine expunerii pe anumite clase de active.

Decizia privind alegerea contrapartidei si a metodei de tranzactionare are la baza criteriile enuntate la punctul 2 al prezentei proceduri si urmareste obtinerea celor mai bune conditii de tranzactionare.

In cazul ordinelor de dimensiuni reduse vor fi luati in considerare in principal factori legati de pret si costul executiei. In cazul ordinelor de dimensiuni mari, pe langa factorii de pret si cost se va pune un accent ridicat si pe siguranta si viteza executiei, precum si impactul asupra pretului de piata. Si alti factori poti fi luati in considerare la latitudinea angajatului responsabil cu administrarea ordinului, in functie de natura si dimesiunea acestuia. Ordinele de tranzactionare pentru instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata se vor plasa spre executare intermediarilor agreati. Selectarea acestora are in vedere criteriile mentionate la punctul 2 al acestei proceduri. Alegerea brokerului pentru executia unui ordin va tine cont si de abilitatea demonstrata in trecut de acesta in obtinerea celei mai bune executii pe respectivul instrument. In cazul ordinelor de dimensiuni reduse pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate listate vor fi luati in considerare cu precadere factorii legati de pret, cost si viteza executiei. In cazul ordinelor de dimensiuni mari, pe langa factorii de pret, cost si viteza se va pune un accent ridicat si pe probabilitatea executiei, precum si impactul asupra pretului de piata. Vor fi plasata cu predispozitie ordine limita pentru a ne asigura ca ordinul se va executa la nivelul de pret urmarit. Tranzactiile cu instrumente financiare derivate derulate in afara pietelor reglementate sunt efectuate cu contrapartidele agreate, iar verificare conditiilor de piata se bazeaza pe cotatii ale furnizorilor de preturi (ex. Bloomberg) sau cotatii primite de la diverse contrapartide.

Ordinele privind operatiunile cu unitati de fond ale OPC din Romania se transmit catre administratorul respectivului OPC sau catre intermediarii agreati ai acestuia prin intermediul unui mijloc de comunicare agreat. Ordinele de tranzactionare titluri ale OPC din alte state se vor plasa spre executare catre distribuitorul respectivelor fonduri sau catre intermediarii agreati, in cazul tranzactiilor cu OPC listate. Selectarea intermediarilor are in vedere criteriile mentionate la punctul 2 al acestei proceduri. In cazul ordinelor de dimensiuni reduse pentru tranzactiile cu instrumente de tip ETF vor fi luati in considerare cu precadere factorii legati de pret, cost si viteza executiei. In cazul ordinelor de dimensiuni mari, pe langa factorii de pret, cost si viteza se va pune un accent ridicat si pe probabilitatea executiei si decontarii, precum si impactul asupra pretului de piata.

Activitati interzise. Manipularea pretului si abuzul pe piata

4. Este interzisa utilizarea oricaror mijloace si scheme de tranzactionare care conduc la manipularea pretului, creind o imagine denaturata asupra pietei in ceea ce priveste pretul si volumul instrumentelor financiare, incluzand fara a se limita la:

i. transmiterea de ordine fara intentia reala de a incheia tranzactii bursiere, ci numai cu scopul de a induce celorlalti participanti un anumit comportament in piata;

ii. transmiterea spre executare de ordine inainte de inchiderea sedintei de tranzactionare care conduc la o variatie semnificativa a pretului de inchidere fata de trendul pietei din respective sedinta de tranzactionare;

iii. transmiterea spre executare a unor ordine care nu implica un transfer real de proprietate prin cumpararea si vanzarea de instrumente financiare simultan sau intr-un interval de timp foarte scurt, pentru acelasi cont;

iv. executarea tranzactiilor printr-o singura societate de servicii de investitii financiare sau in relatie cu una sau mai multe societati de servicii de investitii financiare, in vederea crearii unei lichiditati artificiale, cu scopul de a infuenta pretul si volumul, precum si participantii la piata;

v. incheierea de tranzactii aranjate in prealabil (cu exceptia celor realizate in piata Deal) intre doua sau mai multe societati de servicii de investitii financiare prin introducerea de ordine de vanzare si de cumparare in acelasi timp si la acelasi pret.

5. Urmatoarele activitati sunt considerate a avea caracter fraudulos:

i. folosirea de mijloace de convinegere si de intimidare a personalului societatii de servicii de investitii financiare prin care Societatea tranzactioneaza sau al organismelor bursiere;

ii. diseminarea de informatii false sau fara temei, prin intermediul mass-media, precum si prin alte mijloace si modalitati, despre societatile ale caror instrumente financiare sunt admise la tranzactionare, despre participanti, despre organismele bursiere sau despre personalul acestora .

6. (1) Societatea trebuie sa respecte principiile de etica si conduita in ceea ce priveste obligatiile contractuale fata de OPC-administrate, incluzand maximizarea profiturilor acestora prin transmiterea spre executare a ordinelor in numele entitatilor administrate, in conformitate cu principiul celei mai bune executii.

 (2) Se interzice transmiterea spre executare a ordinelor, in numele entitatilor administrate, prin utilizarea de mijloace si scheme de tranzactionare care contravin principiilor de etica si conduita, incluzand, dar fara a se limita la:

a) efectuarea de recomandări cu privire la activitatea de tranzacţionare fără a obţine în prealabil date suficiente cu privire la starea financiară, obiectivele investiţionale precum şi alte date relevante referitoare la client;

b) efectuarea de recomandări fără a deţine informaţii suficiente cu privire la societatea emitentă ale cărei instrumente financiare sunt propuse spre a fi admise la tranzacţionare;

c) executarea de tranzacţii in numele entitatilor administrate prin care nu se respectă precizările scrise sau înregistrate in Pospectul de Emisiune al OPC administrate în ceea ce priveşte obiectivele;

d) executarea de tranzacţii prin care nu se respectă prevederile Pospectului de Emisiune al OPC-administrate;

e) efectuarea de cumpărări/vanzari de la OPC administrate, la preţuri prin care societatea este avantajată/dejavantajata în comparaţie cu propriul OPC administrat în ceea ce priveşte nivelul preţului la care se execută tranzacţiile, ţinând cont de condiţiile concrete din piaţă ;

h) efectuarea de prognoze optimiste cu privire la preţul anumitor instrumente financiare, în vederea determinării clienţilor să investească în acestea, cu convingerea faptului că aceste instrumente financiare sunt lipsite de risc;

i) transmiterea spre executare a ordinelor proprii înaintea ordinelor in numele OPC administrate în condiţiile în care societatea de administrare a investitiilor deţine informaţii cu privire la încheierea ulterioară a unor tranzacţii de volum foarte mare care pot să influenţeze semnificativ preţul instrumentelor financiare;

j) transmiterea spre executare a ordinelor proprii înaintea ordinelor in numele OPC aministrate prin cumpărări în contul propriu la un preţ mai mic, respectiv vânzări din contul propriu la un preţ mai mare decât cel la care sunt executate ulterior ordinele OPC aministrate;

l) transmiterea spre executare a pro-ordinelor prin efectuarea de cumpărări, respectiv de vânzări pentru a influenţa preţul instrumentelor financiare în sensul creşterii, respectiv scăderii, urmând ca la un interval scurt de timp să se execute tranzacţii cross la preţul astfel manipulat. Prin tranzacţiile cross se urmăreşte realizarea de către societatea de administrare a investitiilor a unor operaţii de sens contrar celor iniţiale, pentru obţinerea de profit de pe urma influenţării artificiale a preţului

m) influenţarea artificială a preţului în sensul creşterii sau descreşterii acestuia prin realizarea de cumpărări, respectiv vânzări în numele OPC aministrate, urmând ca ulterior să se efectueze tranzacţii de sens invers pe cont propriu (House sau Staff), obţinând astfel profit de pe urma modificării temporare de preţ;

n) introducerea repetată de către Societate ,pentru acelaşi simbol, a unor ordine de cumpărare imediat după introducerea de către aceasta a ordinelor de vânzare cu care se pot genera tranzacţii, în vederea împiedicării accesului la instrumentele financiare respective a celorlalţi participanţi la piaţă;

7. Societatea va revizui cel putin anual politica sa de transmitere spre executare a ordinelor sau de cate ori apare o modificare importanta ce poate afecta abilitatea Societatii de a incerca sa obtina cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor

Prezenta procedura este valabila pe termen nelimitat, atata timp cat nu intervin modificari sau actualizari ale regulilor stabilite de aceasta. Atunci cand va fii cazul, prezenta procedura va fi inlocuita de varianta actualizata/ modificata conform reglementarilor legale/interne in vigoare.