Mobirise Site Creator

Material de informare
privind aplicarea cerintelor de conformare fiscala
pentru conturile din strainatate

I. F.A.T.C.A.

Aplicarea cerintelor privind conformarea fiscala pentru conturile din strainatate (F.A.T.C.A.) reprezinta un set de masuri legislative emis in Martie 2010 de catre Statele Unite ale Americii cu scopul de a preveni si a reduce evaziunea fiscala a cetatenilor/ rezidentilor americani.

Aplicarea cerintelor privind conformarea fiscala pentru conturile din strainatate (F.A.T.C.A.) a intrat in vigoare la data de 1 iulie 2014.

In concordanta cu prevederile F.A.T.C.A., institutiile financiare trebuie sa colecteze si sa raporteze autoritatilor fiscale americane, direct sau prin intermediul autoritatilor romane, informatii despre conturile detinute de catre clienti persoane fizice, respectiv persoane juridice, ce prezinta elemente care atrag aplicarea prevederilor legislatiei mentionate anterior.

SAI SAFI INVEST SA s-a conformat prevederilor F.A.T.C.A. fiind inregistrata pe site-ul Internal Revenue Service – S.U.A. si avand alocat GIIN ZL6ITE.99999.SL.642.

Mai multe detalii referitoare la acest subiect, se regasesc pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice: (http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii)

II. CRS/ DAC2

Prin Directiva 2014/107/UE a Consiliului European, din 09.12.2014, de modificare a Directivei 2011/116/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal (Common Reporting Standard CRS/ DAC2), au fost elaborate standardele europene obligatorii pentru schimbul automat de informatii privind Conturile Financiare in domeniul fiscal.

In concordanta cu prevederile CRS/ DAC2, institutiile financiare trebuie sa colecteze si sa raporteze autoritatilor fiscale locale ale statelor semnatare, informatii despre conturile detinute de catre client persoane fizice, respectiv persoane juridice, ce prezinta elemente care atrag aplicarea prevederilor legislatiei mentionate anterior.

Mai multe informatii despre CRS puteti solicita autoritatii fiscale locale/autoritatii fiscale a tarii de rezidenta.

III. CLARIFICARI FATCA

1.Ce este F.A.T.C.A.?

Documentul de conformare fiscala pentru conturile din afara tarii – Foreign Account Tax Compliance Act – F.A.T.C.A. a fost emis de Statele Unite ale Americii in 18 Martie 2010, ca parte a pachetului legislativ HIRE (Hiring Incentives to Restore Employment) cu scopul de a combate evaziunea fiscala a cetatenilor/ rezidentilor SUA, care au conturi deschise in afara teritoriului SUA si de a extinde sistemul de raportare fiscala american prin solicitarea de documente, impunerea de retineri la sursa si instituirea unor obligatii de raportare, in special in ceea ce priveste platile impozabile avand sursa SUA.

2. Care este scopul F.A.T.C.A.?

Scopul specific al F.A.T.C.A. este de a creste transparenta pentru Autoritatea Fiscala din SUA (IRS

– Internal Revenue Service) in ceea ce priveste cetatenii/ rezidentii SUA care investesc sau obtin venituri prin intermediul unor entitati non-US si de a permite IRS sa detecteze potentialii evazionisti care isi ascund detinerile in conturi si investitii din afara SUA.

3. Care este cadrul legal aplicabil?

Cadrul legal general este reprezentat de “Regulamentul final” din cadrul Codului Fiscal American, cuprinzand prevederi complexe in tratarea subiectului F.A.T.C.A.

Autoritatile romane au semnat cu autoritatile din Statele Unite ale Americii Acordul Interguvernamental F.A.T.C.A. model 1 cu reciprocitate, ratificat prin Legea nr.233 din 8 Octombrie 2015 publicata in Monitorul Oficial nr.808 din 30 Octombrie 2015.

4. Ce categorie de clienti sunt afectati de F.A.T.C.A.?

F.A.T.C.A. afecteaza atat clientii persoane fizice, cat si clientii persoane juridice care prezinta indicia SUA, ce ar putea determina aplicarea prevederilor F.A.T.C.A.

Indiciile SUA ce pot determina aplicarea prevederilor F.A.T.C.A. sunt:

a) Cetatenia SUA;

b) Rezidenta SUA;

c) Tara nastere/inregistrare SUA;

d) Adresa de rezidenta/sediu sau adresa postala SUA (inclusiv o casuta postala SUA);

e) Numarul de telefon din SUA;

f) Dispozitii de plata (standing instruction) pentru transferul de fonduri din contul propriu catre conturi din SUA;

g) Procura, imputernicire, delegatie acordata unei persoane cu domiciliul in SUA;

h) Adresa “in-care-of” sau o adresa “hold mail” drept adresa unica.

IV. CLARIFICARI CRS/DAC2

1. Ce este CRS/ DAC2?

Standardul de raportare comun (CRS) stabileste un standard minim de cooperare intre jurisdictii referitor la schimbul automat de informatii aferente contribuabililor colectate de catre institutiile financiare.

2. Ce este schimbul automat?

Schimb automat inseamna comunicarea sistematica a informatiilor predefinite referitoare la rezidentii din alte state membre catre statul membru de rezidenta relevant, fara cerere prealabila, la interval regulate prestabilite.

3. Ce categorie de clienti sunt afectati de CRS/ DAC2?

CRS/ DAC2 afecteaza atat clientii persoane fizice, cat si clientii persoane juridice care prezinta elemente, ce ar putea determina aplicarea prevederilor aferente CRS.

Indiciile UE/ alt stat semnatar* ce pot determina aplicarea prevederilor CRS/ DAC2 sunt:

a) Cetatenia UE/ alt stat semnatar;

b) Rezidenta UE/ alt stat semnatar;

c) Tara nastere/inregistrare UE/ alt stat semnatar;

d) Adresa de rezidenta/sediu sau adresa postala UE/ alt stat semnatar;

e) Numarul de telefon apartinand tarilor membre UE/ alt stat semnatar;

f) Dispozitii de plata (standing instruction) pentru transferul de fonduri din contul propriu catre conturi din UE/ alt stat semnatar;

g) Procura, imputernicire, delegatie acordata unei persoane cu domiciliul in UE/ alt stat semnatar;

h) Adresa “in-care-of” sau o adresa “hold mail” drept adresa unica.

V. Daca nu am niciun fel de legatura cu SUA/ UE/ alt stat semnatar voi fi in continuare afectat de prevederile F.A.T.C.A./ CRS/ DAC2?

Cei mai multi clienti nu vor fi afectati de F.A.T.C.A./ CRS/ DAC2 si nu va fi necesara nicio actiune din partea lor. Cu toate acestea, in masura in care Societatea va considera, in mod rezonabil, ca este posibil sa fiti o persoana din SUA sau o persoana cu dubla cetatenie (UE sau alt stat semnatar) puteti fi contactat pentru obtinerea de informatii suplimentare.

VI. Cand si ce fel de informatii vor fi raportate de catre Societatea?

In ceea ce priveste F.A.T.C.A raportarea se va face incepand cu anul 2016, in conformitate cu cerintele si cadrul legislativ emis de catre autoritatea competenta a statului roman.

In ceea ce priveste C.R.S., pe baza aplicarii masurilor de cunoasterea clientelei se vor raporta valoarea portofoliilor, detinute in mod direct sau indirect de catre clientii non rezidenti fiscali catre autoritatile fiscale locale si ulterior, autoritatile fiscale locale vor raporta aceste informatii catre autoritatile fiscale straine in baza prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala.

VII. Cat de des va trebui sa furnizez informatii in scopul F.A.T.C.A./ CRS/ DAC2?

Daca datele dumneavoastra de identificare (modificari de circumstanta) se modifica, putand afecta statutul Dvs din punct de vedere al regulilor FATCA/CRS/DAC2, acestea sunt necesare a fi aduse la cunostinta Societatii.

Este posibil ca Societatea sa solicite informatii/documente suplimentare pentru a actualiza clasificarea dumneavoastra din punct de vedere F.A.T.C.A./ CRS/ DAC2 si actualizarea Declaratiei.


* ALBANIA; ANDORRA; ANGUILLA; ANTIGUA AND BARBUDA; ARGENTINA; ARUBA; AUSTRALIA; AUSTRIA; BARBADOS; BELGIUM; BELIZE; BERMUDA; BRITISH VIRGIN ISLANDS; BULGARIA; CANADA; CAYMAN ISLANDS; CHILE; COLOMBIA; COOK ISLANDS; COSTA RICA; CROATIA; CURAÇAO; CYPRUS; CZECH REPUBLIC; DENMARK; ESTONIA; FAROE ISLANDS; FINLAND; FRANCE; GERMANY; GHANA; GIBRALTAR; GREECE; GRENADA; GUERNSEY; HUNGARY; ICELAND; INDIA; INDONESIA; IRELAND; ISLE OF MAN; ITALY; JAPAN; JERSEY; KOREA; LATVIA; LIECHTENSTEIN; LITHUANIA; LUXEMBOURG; M ALTA; MARSHALL ISLANDS; MAURITIUS; MEXICO; MONTSERRAT; NETHERLANDS; NEW ZEALAND; NIUE; NORWAY; POLAND, PORTUGAL; ROMANIA; SAINT LUCIA; SAINT VINCENT AND THE GRENADINES; SAMOA; SAN MARINO; SEYCHELLES; SINT MAARTEN; SLOVAK REPUBLIC; SLOVENIA; SOUTH AFRICA; SPAIN ; SWEDEN; SWITZERLAND; TURKS & CAICOS ISLANDS; UNITED KINGDOM