Mobirise Web Site Builder

Fondul Oamenilor de Afaceri

Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA) - Fond Inchis de Investitii este inregistrat in categoria AOPC* specializat in investitii in actiuni, constituit prin atragere in mod public a resurselor financiare de la persoane fizice si juridice, inregistrat in Registrul ASF - sectiunea Fonduri Inchise de Investitii din Romania, cu numarul CSC08FIIR/400007.
Unitatile de fond sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, sectiunea ATS sub simbolul XFOA.

Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA) "Fond Inchis de Investitii" a fost autorizat de C.N.V.M. prin avizul nr: 54/30.08.2006 intrat in vigoare la data de 31.08.2006. 

Prin Avizul ASF nr. 186 din data de 26.06.2018 se avizeaza schimbarea categoriei FOA din A.O.P.C. cu o politica de investitii restrictiva, in A.O.P.C. specializat in investitii in actiuni.

Administratorul FOA este SAI SAFI INVEST SA., autorizata de A.S.F. prin Decizia nr. 679/08.04.2008, nr. de inregistrare in Registrul A.S.F. PJR 05 SAIR/400012, inregistrata ANSPDCP sub nr.9702, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15812/1994, cod unic de inregistrare 6204751, capital social subscris si varsat de 1.258.445 lei.

Societatea de depozitare a Fondului este BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion Mihalache nr.17, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/608/1991, cod unic de inregistare RO361579, inscrisa in Registrul special al A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007
 website: https://www.brd.ro

Cititi prospectul de emisiune inainte de a investi in acest fond.


* Alte Organisme de Plasament Colectiv